logo

Blink Hus Valvatne

I 120 år har Blink Hus Valvatne AS bygd hus. Fra begynnelsen på 190-tallet, til i dag hvor vi produserer moderne løsninger.
Ideen og tanken bak er den samme; Bærekraft, utnytting av ressurser og et solid håndverk som ligger til grunns. Visjonen vår er tidløs og står seg år etter år.

Ledige stillinger