logo

Hadsel kirkelige fellesråd

Hadsel kirkelige fellesråd er service- og forvaltningsorgan for Den norske kirke i Hadsel sogn og forvalter fire kirkebygg, i tillegg til leie av menighetshus og kirkebygg. Rådet har ansvar for gravplassforvaltningen av 14 gravlunder i Hadsel kommune. Kommunen har ca. 8.000 innbyggere fordelt på fire øyer. Hadseløya, deler av Langøya, Hinnøya og Austvågøy. Kommunen ligger midt i det naturskjønne øyriket Lofoten og Vesterålen i Nordland fylke. Hadsel sogn er i Vesterålen