logo

NAV

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. NAV har ca. 22000 medarbeidere, herav ca. 15 500 i Arbeids- og velferdsetaten og ca. 6 500 i kommunene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.

Ledige stillinger