logo

Orstad Revisjon

Orstad Revisjon AS er et lokalt revisjonsselskap for små og mellomstore bedrifter i Stavanger-regionen og på Jæren. Vårt mål er å ha fornøyde kunder gjennom å yte tjenester av høy kvalitet. Orstad Revisjon AS drives av statsautorisert revisor Frode Orstad. Han har tidligere erfaring fra både store og mellomstore revisjonsselskaper. Orstad Revisjon AS er også autorisert regnskapsførerselskap.