logo

Styrelederskolen

Styrelederskolen er landets ledende leverandør av praktisk innrettet styreopplæring. Vi ønsker å sette fokus på styrets rolle i virksomhetens verdiskapning og eierstyring. 

Styrelederskolens hovedprodukt er intensivseminarer i flotte omgivelser på Refsnes Gods på Jeløya. Seminarene har hele tiden vektlagt det praktiske styrearbeid hvor deltagerne får lære og trenes av noen av landets mest profilerte styre- og næringslivsledere. 

Vi ønsker å være en utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid. Vår ambisjon er å utvikle evner, forutsetninger og holdninger hos deltakerne, slik at de kan virke bedre i praksis og dermed oppnå bedre resultater.