Stillingsbeskrivelse

I denne stillingen vil du ha et omfattende ansvarsområde innen økonomi og regnskap. Dine oppgaver inkluderer oppdragsansvar, håndtering av regnskap fra A til Å, årsoppgjør, og rapportering. Du vil være involvert i økonomisk rådgivning, ha teamledelsesansvar, og være ansvarlig for både egen og teamets portefølje.

Videre vil du ha overordnet ansvar for kvaliteten i leveransen fra teamet, delta i strategiske vurderinger, og ha budsjett- og resultatansvar. Andre nøkkelansvarsområder inkluderer avviksanalyse, nøkkeltallsrapportering, og rapportering i samsvar med lovkrav.

Du vil også være involvert i kvalitetssikring, kontroll av andres arbeid, og kontinuerlig dialog med kunder. Operativt kundearbeid og ansvar for ressursplanlegging er også en del av rollen.

  • Arbeidsgiver: Accountor Lillehammer
  • Stillingstittel: Teamleder
  • Frist: 31.03.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Lillehammer

Her er noe du kan forvente hos oss

Om arbeidsgiveren

Accountor er Nord-Europas største selskap innen regnskap- og rådgivingstjenester. Hvorfor er størrelse viktig? Jo - fordi vi gjerne vil være nær kundene våre og investere i deres fremtid. Gjennom lokal forankring og lokale kunder, har vi blitt store. I Norge er vi representert på nærmere 70 kontorer og lokasjoner. Vi ønsker hele tiden å tenke nytt om økonomitjenester. Derfor investerer vi i nye digitale tjenester, og utvikler medarbeiderne våre til å bli de beste ekspertene innen økonomistyring.