Stillingsbeskrivelse

Som internrevisor hos oss vil du arbeide med omfattende problemstillinger i store og komplekse virksomheter. Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø der du får ansvar for å delta i eller lede revisjonsprosjekter i tett samarbeid med kollegaer. Som revisjonsleder vil du legge til rette for at teamet arbeider strukturert og målrettet for å avlegge revisjonsrapport i tråd med planen, og du vil følge opp revisjonsrapporten i samarbeid med helseforetakene.

I rollen som revisjonsmedarbeider vil du gjennomføre konkrete revisjonshandlinger og bistå teamet fortløpende for å sikre god gjennomføring av planen. Stillingens ansvar og oppgaver kan tilpasses din kompetanse, erfaring og interesse.

Høres dette spennende ut? Meld interesse i dag for å få vite mer!

  • Arbeidsgiver: Helse Midt-Norge RHF
  • Stillingstittel: Internrevisor
  • Frist: 19.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Stjørdal

Her er noe du kan forvente hos oss

Om arbeidsgiveren

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fem helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit.