Stillingsbeskrivelse

Rollen fungerer som det primære bindeleddet mellom IFE NUKs ulike forretningsenheter og NND, med det formål å sikre at alle tjenester leveres i henhold til avtalte kvalitetsstandarder og innenfor angitte tidsrammer. Videre har rollen ansvaret for å kontinuerlig forbedre tjenestekatalogen i samarbeid med underleverandører og bidra til den strategiske utviklingen av tjenestene, med fokus på å møte IFE NUKs fremtidige behov.

Denne stillingen er plassert innenfor IT-sektoren og tilhører avdelingen for Digital Service Delivery (DSD). Den direkte rapporteringslinjen går til Avdelingsleder for DSD. Det er viktig å merke seg at denne rollen er en integrert del av IFEs nukleære virksomhet og vil etter hvert bli overført til NND.

Høres dette spennende ut? Meld interesse i dag for å få vite mer!

  • Arbeidsgiver: Institutt for energiteknikk (IFE)
  • Stillingstittel: Service Delivery Manager
  • Frist: 28.05.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Kjeller

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt.