Stillingsbeskrivelse

Som Senior Software Engineer vil du være ansvarlig for å ta en sentral rolle i utviklingen av vår programvare. Du vil lede design, utvikling og vedlikeholde firmware for innebygde systemer, utvikle programvareapplikasjoner for ulike plattformer, samt sikre robuste kommunikasjonsprotokoller og etterlevelse av våre høye standarder. Du vil også veilede juniorutviklere og fremme beste praksis!

Dine ansvarsområder inkluderer å skrive og optimalisere C/C++-kode for mikrokontrollere, utvikle og vedlikeholde programvare for enkeltbordsdatamaskiner som Raspberry Pi, samarbeide med tverrfaglige team, implementere kommunikasjonsprotokoller og sikre utmerket programvarekvalitet.

  • Arbeidsgiver: Innova AS
  • Stillingstittel: Senior Software Engineer
  • Frist: Snarest
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Forus
  • Søk via Zelekt

Her er noe du kan forvente hos oss

Om arbeidsgiveren

Innova er et norsk teknologiselskap etablert i 1997, med 55 ansatte basert i Sandnes. Vi har kontor og verkstedsfasiliteter på Lura. Vår spesialitet er å levere sammensatte og innovative løsninger for krevende miljøer, med hovedfokus på subsea-applikasjoner. Våre kunder inkluderer olje- og gassindustrien, oppdrettsnæringen, forskningsinstitusjoner og offshore vindkraftutbygginger.Vi tilbyr utstyr til datainnsamling og fjernstyring av ulike verktøy og prosesser. Flertallet av våre eiere jobber i selskapet, noe som bidrar til en dynamisk arbeidsplass med korte beslutningslinjer. Vi verdsetter et godt arbeidsmiljø der medarbeiderne kan utvikle seg både faglig og personlig, og årlige undersøkelser viser økende medarbeidertilfredshet.

  • Vår firmakultur er bygget på verdiene lagarbeid, innovasjon, kundeorientering og effektivitet. Vi jobber tverrfaglig for å levere helhetlige løsninger, kontinuerlig utvikling av nye produkter, og tett samarbeid med kundene for å finne de beste løsningene. Vi fokuserer også på verdiskaping og lønnsomhet for å sikre investeringer i ansatte og nye produkter.
  • Vi har nylig oppnådd rekordhøy vekst og har et solid fundament for videre utvikling de neste 25 årene.