Stillingsbeskrivelse

Sikkerhetsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) søker en fagleder som skal støtte forretningssiden med å sette rammer og veilede om informasjonssikkerhet for hele etaten. Seksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i hele NAV, som inkluderer kvalitetssikring i henhold til nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser. Som fagleder vil du jobbe i et strategisk kompetansemiljø, og ha ansvaret for å være en faglig sparringspartner for ulike ledelses- og fagfunksjoner i NAV.

Som person er du nysgjerrig på̊ hvordan trusselbildet påvirker arbeidet med informasjonssikkerhet. Som fagleder ser vi for oss at du har en indre drivkraft og faglig motivasjon for endring og utvikling. Du har enkelt for å tre inn i et tverrfaglig team med en positiv innstiling, og trives med å løse utfordringer sammen med andre samtidig som du er selvgående. For å prestere i rollen tror vi også at det er avgjørende med gode analytiske ferdigheter og at du er strukturert og nøyaktig i sitt arbeid.

  • Arbeidsgiver: NAV - Fagleder informasjonssikkerhet
  • Stillingstittel: Fagleder informasjonssikkerhet
  • Frist: 11.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Oslo

Om arbeidsgiveren

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.