Stillingsbeskrivelse

Som seniorrådgiver sikkerhetsstyring har du ansvar for å sette klare mål og indikatorer for sikkerhet i NAV, og sørge for at styringssystemet er funksjonelt og effektivt. Sikkerhetsseksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NAV, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser.

Sikkerhetsseksjonen består i dag av 11 medarbeidere og har fagansvaret for strategi og styring innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende sikkerhet.

Høres dette spennende ut? Meld interesse i dag for å få vite mer!

  • Arbeidsgiver: NAV
  • Stillingstittel: Seniorrådgiver sikkerhetsstyring
  • Frist: 09.06.24
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Oslo

Om arbeidsgiveren

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. NAV har ca. 22000 medarbeidere, herav ca. 15 500 i Arbeids- og velferdsetaten og ca. 6 500 i kommunene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.