Stillingsbeskrivelse

I rollen som fagansvarlig beredskap og krisehåndtering vil du være ansvarlig for at NND til enhver tid har et oppdatert og fungerende planverk for beredskap og krisehåndtering, og at dette er lett tilgjengelig og forståelig for brukerne. Videre vil du være ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere beredskaps- og kriseøvelser.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder forebyggende sikkerhet, og vil være en viktig brikke i avdelingens arbeid for å sikre trygg drift av NND.

Høres dette spennende ut? Meld interesse i dag for å få vite mer!

  • Arbeidsgiver: Norsk nukleær dekommisjonering
  • Stillingstittel: Fagansvarlig beredskap og krisehåndtering
  • Frist: 23.05.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Halden
  • Søk via Webcruiter

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.