Stillingsbeskrivelse

Som fagansvarlig risikostyring vil du sikre at fagområdet er integrert og viktig del av de aktivitetene som gjennomføres og beslutningene som tas.

Rollen vil bidra med å sikre at risikovurderinger gjennomføres til rett tid og med høy kvalitet, samt kontinuerlig oppdatering av NNDs risikobilde. I tillegg vil vår nye fagansvarlig bidra til at NND har et risikobasert ledelsessystem og at relevant informasjon kommuniseres og formidles på en enkel og forståelig måte.

Høres dette spennende ut? Meld interesse i dag for å få vite mer!

  • Arbeidsgiver: Norsk nukleær dekommisjonering
  • Stillingstittel: Fagansvarlig risikostyring
  • Frist: 21.05.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Halden
  • Søk via Webcruiter

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.