Stillingsbeskrivelse

Sirkula IKS søker en engasjert driftsleder til vår avfallsstasjon på Heggvin. Som driftsleder vil du ha ansvaret for budsjett og den daglige driften, inkludert personalansvar for 14 fast ansatte og vikarer. Vi ser etter deg med gode lederegenskaper, som kan bidra til å videreutvikle vår satsning på gjenvinning, resirkulering og reduksjon av avfallsmengder. Hvis du brenner for miljøet og ønsker å være en del av et dedikert team som jobber for en mer bærekraftig fremtid, er dette stillingen for deg!

Som driftsleder vil du ha ansvar for oppfølging av kunder, leverandører og avtaler, samt systemansvar for anleggets spesifikke systemer. Du vil sikre at tillatelser, forskrifter, lover og regler etterleves, samtidig som du håndterer fakturering og rapportering. En viktig del av rollen er å være en tilstedeværende leder, håndtere en uforutsigbar arbeidshverdag, og bidra til samhold på tvers av avdelinger i selskapet. Du vil sørge for god kommunikasjon mellom ledelse og ansatte, fremme et godt arbeidsmiljø, og ha budsjett- og personalansvar.

  • Arbeidsgiver: Sirkula IKS - Driftsleder
  • Stillingstittel: Driftsleder
  • Frist: 14.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Vang

Hos oss får du

Om arbeidsgiveren

Sirkula IKS er et interkommunalt selskap på Hedmarken som håndterer avfallstjenester for flere kommuner. Vårt mål er å fremme bærekraftig avfallshåndtering gjennom gjenvinning, resirkulering og redusering av avfallsmengder. Sirkula IKS er en viktig avfallsaktør som håndterer avfall i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune. Selskapet bidrar til å ivareta jordens ressurser for framtida, og sørger for at miljøgifter tas forsvarlig hånd om. Sirkula har fem gjenvinningsstasjoner, to avfallsanlegg, ett deponi og administrasjon.