Stillingsbeskrivelse

Som HR partner for infrastrukturenheten i Sporveien inngår du i enhetens ledergruppe. Du vil ha ansvar for operativ HR, og skal rådgi ledere i ulike problemstillinger, herunder organisasjonsendringer, og i oppfølging av lov- og avtaleverk. Du vil være en premissgiver for å sikre et godt strategisk HR-arbeid, både innad i infrastrukturenheten, og i samarbeid med dyktige HR-fagpersoner på tvers av Sporveien.

Infrastrukturenheten har i overkant av 400 ansatte fordelt på tre ulike lokasjoner i Oslo. Arbeidssted er våre lokaler på Tøyen. Det må også påregnes arbeid på Etterstad og Holtet ved behov.

Høres dette spennende ut? Meld interesse i dag for å få vite mer!

  • Arbeidsgiver: Sporveien AS
  • Stillingstittel: HR Partner
  • Frist: 03.06.2024
  • Sted: Oslo

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og omegn i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Sporveien er en samfunnskritisk virksomhet med stor betydning for miljøet, bylivet og folks hverdag. Samfunnsoppdraget er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.