Er du en skarp og strukturert ingeniør?

Som samtidig er løsningsorientert og samarbeidsfokusert? Vil du ta del i vårt samfunnsoppdrag om å skape mer kollektivtrafikk for pengene? Sporveien søker kontrollingeniører som en viktig del av byggeledelse til utbyggingsprosjekter.

Video overlay bilde

Stillingsbeskrivelse

Sporveiens utbyggingsavdeling er et sterkt byggherremiljø med dyktige og engasjerte kollegaer, stort mangfold og fokus på kompetansebygging og utvikling. Vi bygger for buss, trikk og T-bane og har en prosjektportefølje på 25-30 prosjekter i spennet fra mindre oppgraderingsprosjekter til store utbyggingsprosjekter. Alle våre prosjekter har stor betydning for byen, miljøet, og kollektivtrafikken.

Som kontrollingeniør vil du ivareta byggherreoppfølging av våre store og små prosjekter. Det er viktig at du evner å sette deg godt inn i og følge opp kontrakt og arbeidsgrunnlag (beskrivelse, tegninger og modeller).

Du skal også kunne medvirke til utarbeidelse av tilbudsdokumenter og den økonomiske oppfølging av kontraktene. I mindre prosjekter kan det være at du vil inneha flere roller.

Du vil samarbeide tett med både byggeleder og prosjektleder, og aktivt bidra til intern og ekstern koordinering. Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring.

 • Arbeidsgiver: Sporveien AS - Kontrollingeniør
 • Stillingstittel: Kontrollingeniør
 • Frist: 29.02.2024
 • Ansettelsesform: Fast
 • Sted: Oslo
 • Hos oss får du

 • Trygghet og stabilitet

  Vi tilbyr en trygg og fremtidsrettet jobb i et selskap med en viktig samfunnsrolle. Med fast oppmøtested i Oslo og en solid økonomisk plattform kan du se frem til en langsiktig karriere innen kollektivtransportsektoren.

 • Gode betingelser og karrieremuligheter

  Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, samt gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked

 • Et inkluderende arbeidsmiljø

  Vi verdsetter mangfold, trivsel og samarbeid. Hos Sporveien blir du en del av et sosialt miljø der kollegaene dine blir både din støtte og vennegjeng. Vi legger vekt på rettferdighet, inkludering og et positivt arbeidsklima der du raskt vil føle deg hjemme.

 • Ruter Fribillett

  I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser. Sporveiens avdeling for Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for T-bane og trikk – herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Majorstuen i Oslo. I løpet av 2022 både ferdigstilte og bidro enheten i flere av de store prosjektene som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.