Prosjektleder med et stort hjerte for Oslo?

Trives du med å lede prosjekter med mange grensesnitt og interessenter? Vil du ta del i vårt samfunnsoppdrag om å skape mer kollektivtrafikk for pengene? Sporveien søker prosjektledere til utbyggingsprosjekter.

Video overlay bilde

Stillingsbeskrivelse

Sporveiens utbyggingsavdeling er et sterkt byggherremiljø med dyktige og engasjerte kollegaer, stort mangfold og fokus på kompetansebygging og utvikling. Vi bygger for buss, trikk og T-bane og har en prosjektportefølje på 25-30 prosjekter i spennet fra mindre oppgraderingsprosjekter til store utbyggingsprosjekter. Alle våre prosjekter har stor betydning for byen, miljøet, og kollektivtrafikken.

Som prosjektleder har du ansvar for å gjennomføre prosjekter i samsvar med prosjektmandat og i tråd med gjeldene lover og internt styringssystem. Du har helhetlig ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, kvalitet og HMS og vil være Byggherrens representant i prosjektene i henhold til byggherreforskriften.

Det er viktig at du etablerer et godt miljø og samarbeid i hele prosjektorganisasjonen og sørger for involvering og eierskap til prosjektets mål. Du må også sikre godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og interessenter.

Vi er opptatt av læring på tvers i organisasjonen og vil at du skal bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og til å styrke Sporveien sin evne til god prosjektgjennomføring. I mindre prosjekter kan det være at du må inneha flere roller.

 • Arbeidsgiver: Sporveien AS - Prosjektleder
 • Stillingstittel: Prosjektleder
 • Frist: 28.02.2024
 • Ansettelsesform: Fast
 • Sted: Oslo
 • Hos oss får du

 • Spennende arbeidsoppgaver

  Spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og mulighet til å påvirke egen hverdag

 • Gode betingelser og karrieremuligheter

  Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, samt gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked

 • Et inkluderende arbeidsmiljø

  Vi verdsetter mangfold, trivsel og samarbeid. Hos Sporveien blir du en del av et sosialt miljø der kollegaene dine blir både din støtte og vennegjeng. Vi legger vekt på rettferdighet, inkludering og et positivt arbeidsklima der du raskt vil føle deg hjemme.

 • Ruter Fribillett

  I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser. Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.