Stillingsbeskrivelse

Vi styrker nå arbeidet med innkjøp, leverandørstyring og kategoriledelse for flere forretningsområder for å møte kommende investeringer og behov. Vi ser etter nye medarbeidere med et brennende engasjement for det grønne skiftet, anskaffelser, kategoriledelse og leverandørstyring.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen for Innkjøp og leverandørstyring, seksjonen for Bygg/anlegg, konsulenter og Etterlevelse. Seksjonen har ansvaret for Etterlevelse, Bygg – og anleggs anskaffelser og Konsulentanskaffelser (primært tekniske konsulenter). Seksjonen har 11 ansatte, inkludert leder, og har ansvaret for 2 kategorier; bygg- og anleggskategorien og konsulentkategorien. Avdelingen har ansvar for at Statnetts prosesser og maler ivaretar foretakets lovpålagte forpliktelser og interne retningslinjer.

Arbeidssted for stillingen vil være ved et av våre kontorer i Oslo, Sandnes, Sunndalsøra, Trondheim eller Alta.

  • Arbeidsgiver: Statnett
  • Stillingstittel: Kategorileder
  • Frist: 13.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Oslo, Sandnes, Sunndalsøra, Trondheim eller Alta
  • Søk via Webcruiter

Hos oss får du

Om arbeidsgiveren

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Energidepartementet.Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Våre verdier er: Vi leverer, vi har mot og vi gjør det sammen.