Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter kategorileder for kategorien indirekte anskaffelser. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon for Indirekte Anskaffelser i Innkjøp og leverandørstyring innen forretningsområdet Teknologi og Transformasjon. Forretningsområdet Teknologi & Transformasjon ser transformasjon, innovasjon, teknologiutvikling og anskaffelser i sammenheng på tvers av teknologiområder. Seksjonen er ansvarlig for innkjøp av indirekte varer og tjenester for Statnett. Typiske innkjøp i seksjonen er blant annet: administrative tjenesteoppdrag innen HR/økonomi/jus/opplæring/eiendom, leasing og kjøp av kjøretøy, transporttjenester land/sjø, forbruksmateriell/verktøy og reisetjenester. Seksjonen består i dag av 15 ansatte.

  • Arbeidsgiver: Statnett
  • Stillingstittel: Kategorileder
  • Frist: 13.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Oslo
  • Søk via Webcruiter

Hos oss får du

Om arbeidsgiveren

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Energidepartementet.Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Våre verdier er: Vi leverer, vi har mot og vi gjør det sammen.