Er du vår nye reindriftskoordinator?

Bli med å sikre at nødvendige hensyn til reindriften blir ivaretatt!

Stillingsbeskrivelse

Som reindriftskoordinator vil du ha tett dialog med reindriften i forbindelse med utvikling av prosjekter, i anleggsfasen og etter at anlegget er satt i drift.
Reindriftskoordinatoren vil være kontaktpunktet mot reindriftsnæringen og har ansvar for å legge til rette for meningsfull dialog og sikre at reinbeitedistriktene har god anledning til medvirkning og gi innspill på løsninger som foreligger, inkludert traseer, masteplasseringer, anleggsgjennomføring og drift.

Du blir en del av et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø. Hos oss er et positivt og støttende arbeidsmiljø essensielt og vi legger stor vekt på samarbeid. Stillingene er plassert i seksjon for miljø og tillatelser i Statnett.

Stillingene kan ha arbeidssted ved et av våre kontorer i Alta, Trondheim eller Bjerka. Et av Statnetts andre oppmøtesteder i Nordland kan vurderes.

  • Arbeidsgiver: Statnett SF
  • Stillingstittel: Reindriftskoordinator
  • Frist: 06.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Alta / Bjerka / Trondheim
  • Søk via Webcruiter

Hos oss får du

Video overlay bilde

Om arbeidsgiveren

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Energidepartementet.Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Våre verdier er: Vi leverer, vi har mot og vi gjør det sammen.