Ledige stillinger

Klikk på stillingene under for å søke

Systemdriftsingeniør Landssentralen
Ingeniør/Senioringeniør Kraftsystemdata
Systemdriftsingeniør – Nord
Systemdriftsingeniør – Oslo

Ingen av stillingene som passet for akkurat deg?

  • Arbeidsgiver: Statnett
  • Forretningsområde: Systemdrift
Video overlay bilde

Hvorfor jobbe i systemdriften?

Statnett har en avgjørende rolle i å sikre trygg og bærekraftig elektrisk kraftoverføring i Norge og Europa. Dette er nødvendig for Norges grønne omstilling og klimamål. Endringer i kraftsystemet krever sikker drift og innovasjon i løsningene brukt for å styre og overvåke kraftnettet. Disse løsningene må være robuste og tilpasset fremtidens volatile kraftsystem, og støtte automatisering av operative prosesser. Som ansatt i Statnett vil du være med på å sikre en pålitelig og bærekraftig kraftforsyning, og bidra til å forme fremtiden for energiløsninger – både i Norge og verden. Dersom du ønsker å jobbe med noe av det mest spennende og komplekse i kraftbransjen, kan dette være muligheten for deg!

Video overlay bilde

Om arbeidsgiveren

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Energidepartementet.Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Våre verdier er: Vi leverer, vi har mot og vi gjør det sammen