Stillingsbeskrivelse

Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet og har økende aktivitetsnivå med store planlagte investeringer i årene som kommer. Vi styrker nå arbeidet med innkjøp, leverandørstyring og kategoriledelse for flere forretningsområder for å møte kommende investeringer og behov.

Stillingen som senior anskaffelsesrådgiver ligger innenfor forretningsområdet Teknologi & Transformasjon i avdeling Innkjøp og Leverandørstyring, seksjon Ledning, Stasjon og Kabel. Forretningsområdet ser transformasjon, innovasjon, teknologiutvikling, innkjøp og leverandørstyring i sammenheng på tvers av teknologi- og fagområder og er et høyt prioritert område i selskapet. Seksjonen dekker alle anskaffelser og leverandøroppfølging innenfor kraftledninger, koblingsstasjoner med tilhørende elektroutstyr som transformatorer og apparatanlegg, samt kabelanlegg inklusive mellomlandsforbindelser.

Arbeidssted for stillingen vil være ved et av våre kontorer i Alta, Trondheim, Sunndalsøra, Sandnes eller Oslo.

  • Arbeidsgiver: Statnett
  • Stillingstittel: Senior anskaffelsesrådgiver
  • Frist: 13.08.2024
  • Ansettelsesform: Fast
  • Sted: Oslo, Trondheim, Alta, Sunndalsøra eller Sandnes
  • Søk via Webcruiter

Hos oss får du

Om arbeidsgiveren

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Energidepartementet.Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. Våre verdier er: Vi leverer, vi har mot og vi gjør det sammen.