logo

Arjo Norge AS

Arjo er en global leverandør av medisintekniske produkter, tjenester og løsninger som forbedrer livskvaliteten for mennesker med nedsatt bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. De skaper verdi ved å forbedre de kliniske resultatene for pasienter og muliggjøre et bedre arbeidsmiljø for helsemedarbeiderne. Dermed bidrar vi til et bærekraftig helsesystem − alltid med mennesker i fokus

Se ledige stillinger