logo

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fem helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit.

Ledige stillinger

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fem helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit.