logo

Innova AS

Innova er et norsk teknologiselskap etablert i 1997, med 55 ansatte basert i Sandnes. Vi har kontor og verkstedsfasiliteter på Lura. Vår spesialitet er å levere sammensatte og innovative løsninger for krevende miljøer, med hovedfokus på subsea-applikasjoner. Våre kunder inkluderer olje- og gassindustrien, oppdrettsnæringen, forskningsinstitusjoner og offshore vindkraftutbygginger.Vi tilbyr utstyr til datainnsamling og fjernstyring av ulike verktøy og prosesser. Flertallet av våre eiere jobber i selskapet, noe som bidrar til en dynamisk arbeidsplass med korte beslutningslinjer. Vi verdsetter et godt arbeidsmiljø der medarbeiderne kan utvikle seg både faglig og personlig, og årlige undersøkelser viser økende medarbeidertilfredshet.

  • Vår firmakultur er bygget på verdiene lagarbeid, innovasjon, kundeorientering og effektivitet. Vi jobber tverrfaglig for å levere helhetlige løsninger, kontinuerlig utvikling av nye produkter, og tett samarbeid med kundene for å finne de beste løsningene. Vi fokuserer også på verdiskaping og lønnsomhet for å sikre investeringer i ansatte og nye produkter.
  • Vi har nylig oppnådd rekordhøy vekst og har et solid fundament for videre utvikling de neste 25 årene.

Ledige stillinger