logo

Norsk Hussopp Forsikring

Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskap i Norge som er spesialister på toppforsikring av bygninger. Herunder skader som utvikler seg over tid forårsaket fukt, råte, dyr og insekter. Vi forsikrer 1,2 millioner boliger over hele landet, og er markedsledende innenfor denne typen forsikring. Vi er et kundeeid selskap med lang historie, god lønnsomhet og en sterk finansiell posisjon. Våre forsikringer dekker skader som ikke inngår i standard bygningsforsikringer, men som tilbys som en del av utvidet bygningsforsikring eller som en egen tilleggsdekning. Vi har salgssamarbeid med de fleste forsikringsselskapene i Norge i tillegg til egen direktedistribusjon. Vi er i en transformasjonsprosess hvor vi de kommende årene skal modernisere og utvikle selskapet videre, samtidig som vi tar vare på det unike fagmiljøet og posisjonen vi har.

Ledige stillinger