logo

ProRef AS

ProRef AS ble etablert av Kjell Gulbrandsen i 1991 under navnet Norpe Kulde AS. I 2003 ble navnet endret til ProRef AS og året etter fusjonerte selskapet med Finsam Kulde AS. Vi holder nå til i moderne og effektive lokaler i Rælingen, Viken.

I 2016 ble driften og eierskapet av ProRef AS tatt over av Simen Larssen og Tommy Sonne Schatten som har 25 års erfaring innad i firma.

Vi er totalt 9 ansatte som har forskjellige arbeidsoppgaver som omhandler anbud, prosjektledelse, service og montasje. Produktene og tjenestene våre leverer vi til områdene Hedmark, Oppland, Ullensaker, Romerike, Oslo, Drammen, Østfold og Vestfold.

Ledige stillinger