logo

Sirkula IKS - Driftsleder

Sirkula IKS er et interkommunalt selskap på Hedmarken som håndterer avfallstjenester for flere kommuner. Vårt mål er å fremme bærekraftig avfallshåndtering gjennom gjenvinning, resirkulering og redusering av avfallsmengder. Sirkula IKS er en viktig avfallsaktør som håndterer avfall i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune. Selskapet bidrar til å ivareta jordens ressurser for framtida, og sørger for at miljøgifter tas forsvarlig hånd om. Sirkula har fem gjenvinningsstasjoner, to avfallsanlegg, ett deponi og administrasjon.

Ledige stillinger