logo

Steinkjer Næringsselskap AS

Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) er Steinkjer kommune sin næringsavdeling og verktøy for næringsutvikling, også kalt kommunens førstelinjetjeneste. SNS kan bistå med veiledning og rådgiving til bedrifter, gründere, etablerere og landbruksaktører som skal utvikle nye forretningsideer, jobbe med omstilling, videreutvikle bedrift, etablere bedriftsnettverk eller koble på kompetanse for å utvikle lønnsome bedrifter og lokal næringsutvikling.